Choose Colour style

  • skyblue
  • green
  • blue
  • coral
  • cyan
  • eggplant
  • pink
  • slateblue
  • gold
  • red

Blog

Demensiya nədir ?
Demensiya bir simptomlar qrupunu təsvir etmək üçün istifadə edilən termindir. Bu simptomlara yaddaşın tədricən zəifləməsi, ünsiyyət problemləri ilə birgə səbəb-nəticə, düşünmək bacarıqlarının azalması daxildir. Bu simptomlara müxtəlif faktorlar və xəstəliklər səbəb ola bilər. Demensiyanın bir çox əlaməti var və inkişaf riski yaşla bir yerdə dramatik şəkildə artır. Demensiyanın progresif inkişaf etməsinə baxmayaraq hər insan özünə məxsus şəkildə demensiyanı yaşayır.
PS: Ətraflı məlumat üçün həkimin özünə müraciət etməniz tövsiyyə edilir. 
-
Müəllif: Dr. Fuad Bəşirov
Uzman Psixiatr
blog