Choose Colour style

  • skyblue
  • green
  • blue
  • coral
  • cyan
  • eggplant
  • pink
  • slateblue
  • gold
  • red

Blog

Sosial həyəcan

Sosial anksiyete, sosial həyəcan halı. Başqalarının bizim haqqımızda nə düşündüyünü həddən çox fikirləşmək ilə özünü göstərə bilir. Bu zaman şəxs həddən artıq empatiya quraraq insanların fikrini çox diqqətə alır və "başqası bu mövzuda nə düşünər", ümumi el arasında isə "camaat nə deyər" düşüncəsiylə fərdin həyatında öz seçimlərini etməkdən qoruxduğu və başqalarının düşüncələrinə əsaslanaraq öz həyatını qurmağı, nizamlamağı ilə müşahidə edilə bilir.
---
Uzman Psixoloq
Əminə Qurbanlı

blog