Choose Colour style

  • skyblue
  • green
  • blue
  • coral
  • cyan
  • eggplant
  • pink
  • slateblue
  • gold
  • red

Blog

Monro sindromu əlamətləri

Monro sindromu əlamətləri

Monro sindromu emosional narahatlıqdır. İnsan əldə etdiyi uğur və nailiyyətlərə baxmayaraq, özünü həmişə uğursuz, 
bəxtsiz hesab edir. Amerika psixoloqları xəstəliyi sevgi asılılığı adlandırırlar.

Bu sindromun əsas əlamətləri:
-Özünü həmişə uşaq görmək və qəti cəlbedici olmadığını düşünmək;
-Susqunluq, qapalılıq, əhvalın dəyişkənliyi, hədsiz qısqanclıq;
-Özünün mükəmməl olmadığından əziyyət çəkmək və özünə qarşı hədsiz güvənsizlik hissi;
-Öz gücünə inamsızlıq və özünütənqid;
-Tənhalıqdan qorxmaq, lazımsızlıq hissi;
-Sakitləşdirici preparatlardan sui-istifadə və izaholunmaz həyəcan.
---
Müəllif: Uzman Psixoloq Əminə Qurbanlı

blog