Choose Colour style

  • skyblue
  • green
  • blue
  • coral
  • cyan
  • eggplant
  • pink
  • slateblue
  • gold
  • red

Xəstəliklər

Xəstəliklər
dept Alkoqolizm
dept Vaginizm
dept İmpuls kontrol pozuntuları
dept Disossiativ pozuntular
dept Demensiya
dept Əqli inkişaf pozuntuları
dept Şizofreniya
dept Bipolar pozuntular (depressiv manyakal epizodlar)
dept Yemə, iştah pozuntuları
dept Yuxu-oyanıqlıq pozuntuları
dept Travma və stress ilə əlaqəli pozuntular
dept Obsessiv kompulsiv pozuntu (sarışan hallar nevrozu)
dept Təşviş, həyəcan pozuntusu
dept Depressiv pozuntular
dept Panik atak
dept Diqqət əksikliyi və hiperaktivlik
dept Depressiya
dept Yuxu pozuntuları
dept Sosial fobiya
dept Davranış pozuntuları

Tərəfdaşlar