Choose Colour style

  • skyblue
  • green
  • blue
  • coral
  • cyan
  • eggplant
  • pink
  • slateblue
  • gold
  • red

Xidmətlər

Psixiatrik xidmətlər
EGO Center aşağıdakı psixiatrik xidmətləri göstərir.

- Psixi inkişafın qiymətləndirilməsi
- Autistik pozuntular
- Diqqət əksikliyi və hiperaktivlik
- Depressiya
- Sosial fobiya
- Yuxu pozuntuları
- Davranış pozuntuları
- Psixoterapiya
- Nevroz
- Panik atak
- Paranoyal vəziyyətlər və psixozlar
- Depressiv pozuntular
- Təşviş, həyəcan pozuntuları
- Sarışan hallar nevrozu
- Travma və stress ilə əlaqəli pozuntular
- Şizofreniya
- Əqli inkişaf pozuntuları
- Demensiya
- Dissossiativ pozuntular
- İmpuls kontrol pozuntuları
- Hipnoterapiya
- Yas Terapiyası
- Qısa təcili psixoterapiya
- Qrup psixoterapiyası
- Başqa tibbi xəstəliklər zamanı ortaya çıxan psixi problemlər