Choose Colour style

  • skyblue
  • green
  • blue
  • coral
  • cyan
  • eggplant
  • pink
  • slateblue
  • gold
  • red

Xidmətlər

Psixoloji xidmətlər
EGO Center aşağıdakı psixoloji xidmətləri göstərir.

- Fərdi psixoterapiyalar
- Evlilik terapiyaları
- Ailə psixoterapiyaları
- Qrup psixoterapiyaları
- Krizisə müdaxilə ilə əlaqədar konsultasiyalar
- Psixoloji rəyin hazırlanması
- Təhsil periodunda qarşılaşılan problemlər (məktəbə adaptasiya, imtahan həyəcanı, məktəb-valideyn-uşaq münasibətləri və s.)
- Uşaq-valideyn münasibətləri
- Valideynlərin psixoloji maarifləndirilməsi
- Uşaq və yetkinlərdə qarşılaşılan psixoloji problemlər: həyəcan pozuntuları (fobiyalar, OKP, ümumi həyəcan pozuntusu), əhval pozuntuları (depressiya), şəxsiyyət pozuntuları, yemə pozuntuları, stress pozuntusu, Gender identifiklik pozuntusu
- Transaksional Analiz terapiyası
- Tematik Apperseptiv Testi (şəxsiyyətin formalaşması presesini tədqiq edən projektiv test, TAT)